top of page

ALGEMENE
VOORWAARDEN //

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.


Definities

  • Anneliese Roose, hierna genoemd: “de consultant”;
     

  • Iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Anneliese Roose een overeenkomst sluit tot het verzorgen van coaching, hierna genoemd: “de klant”;
     

  • Iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Anneliese Roose een overeenkomst sluit tot het verzorgen van workshops of lezingen, hierna genoemd: “de opdrachtgever”.
     

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de consultant. Van deze voorwaarden kan alleen na overleg schriftelijk worden afgeweken.

 

Kwaliteit

De consultant verplicht zich ertoe kwaliteitsvol werk te leveren. Zowel de voorbereiding als de uitvoering van het werk verlopen naar het beste vermogen van de consultant.


Privacy
De consultant verplicht zich ertoe om alles wat in het contact met de klant besproken wordt, vertrouwelijk te behandelen.


 

Opruimcoaching via videocall

Voor een opruimcoaching via videocall boekt de klant online een afspraak in de agenda van de consultant. Nadat de bestelling en betaling afgerond is, ontvangt de klant een Zoom-link die op het tijdstip van de afspraak actief zal zijn voor de videocall. 

 

De opruimcoaching via videocall verloopt online via Zoom en duurt 1u30min. De consultant en klant bespreken de visie en doelen van de klant, de consultant geeft de klant persoonlijk en professioneel opruimadvies en beantwoordt de vragen van de klant, zodat de klant na de videocall zelfstandig kan starten met opruimen. 

De videocall start stipt op het afgesproken uur. Voor een optimaal resultaat zorgt de klant ervoor dat hij/zij tijdens de opruimcoaching zo weinig mogelijk gestoord kan worden en houdt hij/zij na de videocall tijd vrij om meteen te kunnen starten met opruimen. 

Na de eerste coaching via videocall ontvangt de klant een checklist die hij/zij kan gebruiken tijdens het opruimen.

De klant kan tot twee weken na de opruimcoaching beroep doen op persoonlijke begeleiding van de consultant via e-mail.

 

De klant kan indien gewenst extra sessies boeken voor extra begeleiding tijdens het opruimproces, aan dezelfde voorwaarden. 

 

Aansprakelijkheid

De consultant is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de klant heeft genomen tijdens of na de opruimcoaching, al dan niet in overleg met de consultant.

De klant is steeds zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes.

Elke aansprakelijkheid van de consultant voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is uitgesloten.

Workshops en lezingen

Workshops en lezingen worden op maat van de opdrachtgever samengesteld.

Na de informatievraag van de opdrachtgever met een beschrijving van de opdracht, bezorgt de consultant een vrijblijvende offerte aan de opdrachtgever. Op basis daarvan kan beslist worden tot samenwerking.


 

Belet en annulaties

 

Opruimcoaching via videocall

Afspraken voor opruimcoaching via videocall kunnen ten laatste 24 uur vooraf door de klant verplaatst worden naar een later tijdstip of geannuleerd worden, waarna de klant een terugbetaling ontvangt. Afspraken waarbij niet of te laat wordt gemeld dat de afspraak niet kan doorgaan, kunnen niet meer op een later tijdstip opgenomen worden en worden niet terugbetaald. 

De consultant houdt zich het recht voor om een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht. De klant wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. De consultant zal in dat geval een ander tijdstip voorstellen. De klant heeft dan geen recht op een schadevergoeding.

Als de klant tijdens een sessie opruimcoaching eenzijdig beslist om vroeger dan afgesproken te stoppen, kan de resterende tijd niet naar een later tijdstip overgedragen worden.

Workshops en lezingen

De opdrachtgever kan de workshop of lezing tot 30 kalenderdagen op voorhand schriftelijk per e-mail kosteloos annuleren.
 

Bij annulering per e-mail minder dan 30 kalenderdagen op voorhand wordt 50% van de totale prijs aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 

Bij annulering minder dan 14 kalenderdagen op voorhand of bij niet-annulering wordt de totale prijs aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Bij annulering wegens overmacht worden er geen kosten in rekening gebracht aan de opdrachtgever. 

 

De consultant heeft het recht om elke workshop of lezing te annuleren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag.


 

Betalingen

Betalingen worden geaccepteerd via online betaling, overschrijving of contant.

Het volledige bedrag van een sessie opruimcoaching via videocall moet vooraf, bij het boeken van de afspraak, via een online betaling betaald worden. 
 

Het volledige bedrag van een workshop of lezing moet uiterlijk aan het einde van de workshop of lezing betaald zijn, of 14 kalenderdagen na factuurdatum zoals alle andere facturen.

bottom of page